O nama

Udruga START – Centar za lokalni razvoj Bjelovar osnovana je 10. rujna 2019. godine u Bjelovaru.
Sjedište udruge je na adresi Antuna Mihanovića 8c, 43000 Bjelovar. Trenutno broji 10 članova pretežito iz redova mladih.
Udruga je osnovana na inicijativu i uočenu potrebu mladih s područja BBŽ-grada Bjelovara, te uz podršku poduzetničkih potpornih institucija (Centar za poduzetništvo i LIMA d.o.o.), a kojoj je cilj pokretanje lokalnih inicijativa za informiranje, educiranje i savjetovanje mladih, te provođenje tematskih projekata i akcija.

Udruga START, Bjelovar je neovisna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga osnovana radi povećanja kvalitete života mladih na lokalnoj razini pripremom i prijavom projekata na natječaje iz nacionalnih i EU fondova, te pružanja usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem svim zainteresiranim ciljnim skupinama s naglaskom na mlade i start-up poduzetnike.

Udruživanjem mladih volontera u udrugu START nastavljaju se aktivnosti jednog dijela članova koji su već ranije zajednički provodili projekte za Udrugu za zaštitu potrošača BBŽ u kojoj su članovi udruge START sudjelovali u akcijama informiranja građana o pravima potrošača kroz informativno edukativne kampanje organizirane u sklopu Međunarodnog sajma u Gudovcu pokraj Bjelovara i za udrugu BURZA (Udrugu za razvoj i zapošljavanje koja provodi projekte za mlade). Kroz navedeno volontiranje mladi su prepoznali mogućnost vlastitog angažmana i volontiranja kroz razne programe i akcije, tako da je ova udruga nastavak do sada uspješno započetih aktivnosti u radu drugih udruga.

Ciljevi udruge usmjereni su promicanju i razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj s naglaskom na mlade.

Ciljevi sukladno Statutu:

 • poticanje poduzetništva, zapošljavanja i samozapošljavanja mladih i start-up poduzetnika;
 • promicanje suradnje poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini;
 • umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja;
 • priprema i provedba projekata usmjerenih mladima i razvoju poduzetništva;
 • promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete življenja;
 • očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti i potencijala razvoja sela – ruralni razvoj;
 • razvoj i promicanje odgoja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja;
 • širenje volonterstva i solidarnosti među mladima;
 • promicanje svijesti o razvoju civilnog društva;
 • poticanje gospodarstvenih djelatnosti na principu održivog razvoja;
 • promicanje zaštite okoliša i održivog razvoja;
 • promoviranje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova;
 • promicanje svijesti o razvoju informacijskog društva;
 • integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice i pružanje socijalnih usluga;
 • humanitarna pomoć.

Views: 205